Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: stacjonarne, semestr: 6 z dnia: 2024-03-23 09:47:31

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Prog.CNC, dr J.Tomasiak, 13C, tp, 15

W1, Ekoenerg., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 6, 9, 11, 13, 15, 17

P1, Proj., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 6, 9, 11, 13, 15, 17

P1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 6G, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

W1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 0 Online, tp, 9

L1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tp, 17

W1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

P1, Proj., prof. J.Duda, 6G, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

P1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 6, 9, 11, 13, 15, 17

W1, Prog. PLC, dr Tomasz Wanat, 0 Online, tp, 11

W1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 4C, tp, 13

L1, Nap. i ster. pn, dr Tomasz Wanat, 3C, tn, 5, 8, 10

P1, Ekoenerg., prof. J.Duda, 6G, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

L1, Prog. PLC, dr Tomasz Wanat, 3C, tn, 12, 14, 16

L1, Prog. PLC, dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 17

Wtorek

L1, Prog.CNC, dr J.Tomasiak, 13C, tz, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

W1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 4C, tp, 6, 9, 11, 13, 15, 17

L1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 12C, tp, 6, 9, 11, 13, 15, 17

L1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 13C, tp, 6, 9, 11

P1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 6, 9, 11, 13, 15, 17

W1, Prog. PLC, dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 6, 9, 11, 13, 15, 17

P1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 6

W1, Prog.CNC, dr J.Tomasiak, 13C, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

L1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

L1, Prog.CNC, dr J.Tomasiak, 13C, tp, 13, 15, 17

W1, Aut.irob.w proc, dr Tomasz Wanat, 3C, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

L1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 13C, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

Sroda

P1, Proj., prof. J.Duda, 0 Online, tn, 14, 16

S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 0 Online, tn, 8

P1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 0 Online, tz, 12, 13

S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 0 Online, tn, 10

P1, Ekoenerg., prof. J.Duda, 0 Online, tn, 10

W1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 0 Online, tn, 12

W1, Ekoenerg., prof. J.Duda, 0 Online, tn, 8

Czwartek

L1, Pierw. pomoc, mgr Paweł Borówka, 4D, tz, 7

W1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 100A, tn, 10, 12, 14

P1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 100A, tp, 7, 9, 13, 17

L1, Prog. PLC, dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 7, 9, 13, 17

W1, Nap. i ster. pn, dr Tomasz Wanat, 3C, tn, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 100A, tp, 7, 9, 13, 17

P1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 100A, tn, 10, 12, 14

L1, Nap. i ster. pn, dr Tomasz Wanat, 3C, tn, 5, 8, 10, 12, 14, 16

L1, Prog. PLC, dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 9, 13, 17

L1, Pierw. pomoc, mgr Paweł Borówka, 4D, tz, 8

W1, Pierw. pomoc, dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 7

W1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 100A, tn, 16

P1, Proj.urz.i s.m., prof. W.Kollek, 100A, tn, 16

Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
 • Aut.irob.w proc: Automatyka i robotyka w procesach produkcyjnych
 • Ekoenerg.: Ekoenergetyka
 • Nap. i ster. pn: Napędy i sterowanie pneumatyczne, hydrauliczne w mechatronice
 • Pierw. pomoc: Pierwsza pomoc
 • Prog. PLC: Programowanie mikrokontrolerów PLC
 • Prog.CNC: Programowanie maszyn CNC
 • Proj.: Projekt
 • Proj.urz.i s.m.: Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Sem. dypl.: Seminarium dyplomowe
 • Seminarium dyp.: Seminarium dyplomowe
 • Ster.operac.: Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych
 • Wpro. do foto.: Wprowadzenie do teorii fotogrametrii z wykorzystaniem BSP