Filologia angielska, tryb: stacjonarne, semestr: 3 z dnia: 2022-11-14 15:45:56

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Dyd-met, mgr Ewa Tarnawska, 104F, tz, 14

W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 207F, tz, 14

W2, Wst. do przekł., dr Iwona Sikora, 0 Online, tz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 207F, tz, 15

W1, Dyd-met, mgr Ewa Tarnawska, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 0 Online, tz, 14, 15

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 0 Online, tz, 8, 9, 10, 11, 12

W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Wtorek

L1, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 105F, tz

L1, PPP-PS, mgr Ewa Tarnawska, 108F, tz

L1, Dyd-met, mgr Ewa Tarnawska, 108F, tz

W1, Dyd-met, mgr Ewa Tarnawska, 108F, tz, 1, 2

W1, Ped., mgr G.Kulik, 206F, tz, 14, 15, 16

L2, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 105F, tz

L2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tz

L2, Korespondencja, dr Alina Bryll, 106F, tz

W1, Ped., mgr G.Kulik, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Sroda

L3, PNJO Jęz. niem, mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L1, PNJA gram prakt, dr M.Kamińska, 205F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L2, PNJA gram prakt, dr M.Kamińska, 205F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L4, PNJO Jęz. niem, mgr Mirosław Grudzień, 4E, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L2, PNJA Spr. Zin., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

L1, PNJA Spr. Zin., dr A. Kaczmarek, 105F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Czwartek

L1, Tr. pr.prz. pis, dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ, 107F, tz

L2, STBP, dr Kumar, 104F, tz, 15

W2, Wst. do przekł., dr Iwona Sikora, 106F, tp, 8

L2, Zag. ekon., dr Kumar, 104F, tz, 13

L2, STBP, dr Kumar, 104F, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11

L2, Tr. pr.prz. pis, dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ, 107F, tz

W2, Wst. do przekł., dr Iwona Sikora, 206F, tp, 2, 4

L2, STBP, dr Kumar, 104F, tz, 13

W1, Ps, mgr T.Kaczmarski, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

W1, Ps, mgr T.Kaczmarski, 206F, tz, 14, 15, 16

Piatek

L2, Zag. ekon., dr Kumar, 104F, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11

L2, STBP, dr Kumar, 104F, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 206F, tz, 9

L2, Zag. ekon., dr Kumar, 104F, tz, 15

L2, STBP, dr Kumar, 104F, tz, 15

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 206F, tz, 11

L1, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 105F, tp

L1, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 105F, tp

L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 105F, tp

L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 105F, tp

S2, Sem. wyb., dr Kumar, 206F, tz, 15

Sobota
Niedziela
Legenda
 • Dyd-met: Dydaktyka i metodyka nauczania języka angielskiego
 • Korespondencja: Korespondencja handlowa w j. angielskim
 • Kult./lit. ang.: Kultura i literatura krajów anglojęzycznych
 • Ped.: Pedagogika
 • PNJA gram prakt: PNJA - gramatyka praktyczna
 • PNJA Spr. Zin.: PNJA sprawności zintegrowane
 • PNJA-Kon.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacje
 • PNJA-Pis.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie
 • PNJO Jęz. niem: Praktyczna nauka języka obcego - Język niemiecki
 • Podstawy dyd.: Podstawy dyd.
 • PPP-PS: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na etapie przedszkolnym i szkolny
 • Ps: Psychologia
 • Sem. wyb.: Seminarium wyb.
 • STBP: Specjalistyczna terminologia biznesowa i prawnicza
 • Tr. pr.prz. pis: Translatoryka praktyczna: przekład pisemny
 • Wst. do przekł.: Wstęp do przekładoznawstwa
 • Zag. ekon.: Zagadnienia ekonomiczne