Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Inżynierskie, tryb: stacjonarne, semestr: 4 z dnia: 2024-04-23 11:09:43

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

P1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 6G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L1, Proc. produk., dr J.Tomasiak, 13C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

L1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

L1, Bazy d., mgr inż.R.Serafin, 13C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

W1, Pods.och.wł.in., dr P. Wozniak, 104G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

P1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 6G, tn, 16

W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 3C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Pods.och.wł.in., dr P. Wozniak, 104G, tn, 16

W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 3C, tn, 16

L1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 3C, tn, 16

W1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 17

Wtorek

W1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 6G, tn, 1

L1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 12C, tp, 17

W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 4C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 0 Online, tp, 6, 9, 11, 13, 15

L1, Jęz. ang., mgr M. Stachów, 4C, tz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

P1, Rach. kosz., dr M. Kołosowski, 12C, tz, 17

W1, Rach.koszt.inż., dr M. Kołosowski, 6G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

W1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 6G, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15

S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 4C, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

L1, Jęz. ang., mgr M. Stachów, 4C, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

W1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 6G, tp, 17

P1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 6G, tp, 17

S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 4C, tn, 16

W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 4C, tn, 16

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 4C, tp, 2, 4

W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 4C, tn, 16

Sroda

C1, WF, mgr M. Dykta, 100X, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Czwartek

L1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 12C, tz

P1, Rach. kosz., dr M. Kołosowski, 12C, tz

P1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 6G, tp

W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 6G, tp

W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 6G, tp, 17

W1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 6G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14

P1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 6G, tn

W1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 6G, tn, 16

W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 6G, tn, 16

Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
 • Bazy d.: Bazy danych
 • Ekol.zarz.środ.: Ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • Jęz. ang.: Język angielski
 • Mat. i stat.: Matematyka i statystyka
 • Metrologia II: Metrologia II
 • Pods.och.wł.in.: Podstawy ochrony własności intelektualnej
 • Proc. produk.: Procesy produkcyjne
 • Proj.proc.tech.: Projektowanie procesów technologicznych
 • Rach. kosz.: Rachunek kosztów
 • Rach.koszt.inż.: Rachunek kosztów dla inż., finanse i rachunkowośæ
 • Surow. i tech. : Surowce i technologie przemyslowe
 • WF: Wychowanie fizyczne
 • Zarz. gos.ener.: Zarządzanie gospodarką energetyczną