Dietetyka, tryb: niestacjonarne , semestr: 6 z dnia: 2023-02-09 10:06:41

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek

W1, Żyw.klin., prof. E. Poniewierka, 0 Online, zz, 2, 3

W1, Żyw.klin., prof. E. Poniewierka, 0 Online, zz, 4, 5, 6, 7

Sobota

W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 7

W1, Pod.etyki zaw., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 5

W1, Pr.eko.w ochr.z, dr B.Bucki, 0 Online, zz, 5

C1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 126D, zz, 9

W1, Pod.etyki zaw., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 2

W1, Pr.eko.w ochr.z, dr B.Bucki, 126D, zz, 9

W1, Pod.etyki zaw., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 6

C1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 0 Online, zz, 3

W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 5

W1, Pod.etyki zaw., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 7

W1, Pr.eko.w ochr.z, dr B.Bucki, 0 Online, zz, 7

C1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 0 Online, zz, 7

W1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 0 Online, zz, 7

W1, Pr.eko.w ochr.z, dr B.Bucki, 0 Online, zz, 3

W1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 0 Online, zz, 3

C1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 0 Online, zz, 4

W1, Pod.etyki zaw., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 4

W1, Pr.eko.w ochr.z, dr B.Bucki, 0 Online, zz, 4

C1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 0 Online, zz, 2

W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 6

W1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 126D, zz, 9

C1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 0 Online, zz, 5

W1, Wyp.techniczne, dr J.Tomasiak, 0 Online, zz, 2

Niedziela

L1, Żyw.klin., prof. E. Poniewierka, 126D, zz, 2, 3, 4

L1, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, zz, 2, 3

L1, Żyw.klin., prof. E. Poniewierka, 126D, zp, 6, 8

W1, Żyw.klin., prof. E. Poniewierka, 126D, zp, 6, 8

L1, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, zz, 6

L1, Żyw.klin., prof. E. Poniewierka, 126D, zz, 9

W1, Pod.etyki zaw., dr E.Smolka-Drewniak, 205D, zz, 8

W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 205D, zz, 8

Legenda
  • Kom. społeczna: Komunikacja społeczna
  • Pod.etyki zaw.: Podstawy etyki zawodu
  • Pr.eko.w ochr.z: Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
  • Wyp.techniczne: Wyposażenie techniczne
  • Zaj.prak.dietet: Zajęcia praktyczne z dietetyki
  • Żyw.klin.: Żywienie kliniczne