Filologia germańska, tryb: stacjonarne, semestr: 3 z dnia: 2022-12-01 17:40:42

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

S1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Wtorek

W1, Ped., mgr G.Kulik, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

W1, Ped., mgr G.Kulik, 206F, tz, 14, 15, 16

Sroda

W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 0 Online, tz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 0 Online, tz, 1, 2

Czwartek

W1, Ps, mgr T.Kaczmarski, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

W1, Ps, mgr T.Kaczmarski, 206F, tz, 14, 15, 16

Piatek
Sobota

L1, PNJN konw., mgr Mirosław Grudzień, 4E, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 91

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 91

L1, Dyd. i met. , dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tn, 9

W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tp, 91

S1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 205F, tz, 1

L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, 7

L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 91

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tp, 16

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tp, 91

L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, 10, 11, 14, 15, 16

L1, KiLn, prof. Wojciech Kunicki, 205F, tn, 3

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 3

L1, PNJN spr. zint., dr Beata Giblak, 207F, tz, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 4, 5

W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 205F, tn, 1

W1, Dyd. i met. , dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tp, 16

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 104F, tz, 14, 15

L1, PNJN gram. pr., mgr Małgorzata Kurpiel, 205F, tz, 10, 11

S1, Sem. wyb., prof. Wojciech Kunicki, 205F, tp, 2

W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tn, 9

L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 104F, tz, 7

Niedziela

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 91

L1, Dyd. i met. , dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, 16

L1, Lit. pop. niem., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 91

L1, Przyg. przedsz., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 91

L1, PNJO Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 207F, tp, 8

L1, Dyd. i met. , dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 91

W1, Podstawy dyd., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, 16

L1, PNJN pis., dr Monika Witt, prof. PWSZ, 205F, tz, 15

L1, Dyd. i met. , dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tn, 15

L1, PNJN konw., mgr Mirosław Grudzień, 4E, tz, 15

L1, Przyg. przedsz., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, 14

L1, Lit. pop. niem., dr hab. Alina Dittmann, prof. PWSZ, 107F, tp, 14

Legenda
 • Dyd. i met. : Dydaktyka i metodyka nauczania jęz. niem.
 • KiLn: Kultura i literatura niemieckojęzyczna
 • Lit. pop. niem.: Literatura popularna niemieckojęzyczna
 • Ped.: Pedagogika
 • PNJN gram. pr.: PNJN gramatyka praktyczna
 • PNJN konw.: PNJN konwersacje
 • PNJN pis.: PNJN pisanie
 • PNJN spr. zint.: PNJN sprawności zintegrowane
 • PNJO Jęz. ang.: PNJO jęz. angielski
 • Podstawy dyd.: Podstawy dyd.
 • Przyg. przedsz.: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauki na etapie przedszkolnym
 • Ps: Psychologia
 • Sem. wyb.: Seminarium wyb.