Pielęgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb: niestacjonarne , semestr: 3 z dnia: 2023-09-27 09:51:18

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 95

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 11D, zz, 95

Piatek

C3, Rezerw., dr E. Malczyk, prof. ucz., 107D, zz, 97

C3, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 9D, zz, 97

S1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 1A, zz, 4

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, zn, 1, 3, 5

W1, OPPiel, dr Henryka Homętowska, 1A, zn, 1, 3

S2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 1A, zz, 4

W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 13D, zz, 6

W1, OPPiel, dr Henryka Homętowska, 1A, zz, 99

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, zz, 99

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 1A, zz, 5

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 13D, zz, 6

W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 13D, zz, 6

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 1A, zz, 8

W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 1A, zp, 2

S2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 1A, zp, 2

W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 13D, zp, 2

W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, zz, 8

W1, OPPiel, dr Henryka Homętowska, 1A, zz, 7

S2, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, zz, 9

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, zz, 9

W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, zz, 7

Sobota

C1, Rezerw., dr E. Malczyk, prof. ucz., 107D, zp, 97

C2, Rezerw., dr E. Malczyk, prof. ucz., 107D, zp, 97

C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 91

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 17D, zz, 2

C1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 9D, zp, 97

C2, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 9D, zp, 97

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 91

C3, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 209A, zz, 7

W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 17D, zz, 91

C3, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 91

W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, zn, 1, 3, 5

W1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, zz, 6

C3, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 9

W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 17D, zz, 99

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 11D, zz, 88

C2, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 210A, zz, 7

W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 17D, zz, 88

W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, zn, 1, 3

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, zn, 1, 3, 5

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 17D, zz, 99

W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 205D, zz, 4

C2, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 99

C3, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 88

W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 2A, zz, 6

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 17D, zp, 6, 8

C3, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 112D, zz, 88

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 99

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zz, 91

C1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 112D, zz, 88

C2, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 112D, zz, 88

C3, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 99

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 9

C3, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 212A, zz, 8

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 88

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zn, 1, 3, 5

W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2A, zz, 8

W1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 2A, zz, 8

W1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, zz, 8

C2, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 212A, zz, 6

W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 2A, zz, 8

W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 17D, zp, 2, 4

W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2A, zz, 6

S1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 2A, zz, 6

C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 9

W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 0 Online, zn, 7

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 88

C2, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 91

C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 7

W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, 9

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, zz, 7

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 97

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 7

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 205D, zp, 2

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 127D, zz, 97

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 7

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 108D, zz, 9

W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 13D, zp, 4

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 126D, zz, 91

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 127D, zn, 7

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 11D, zz, 97

C2, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 209A, zz, 9

W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, zn, 1, 3, 5

C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 112D, zz, 99

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 9

W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 2A, zz, 2

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 127D, zn, 99

W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, zn, 5

Niedziela

W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 7

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, zz, 93

W1, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, zz, 93

S2, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, zz, 93

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, zz, 93

W1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 1A, zz, 97

W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 17D, zz, 88

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, zz, 7

W1, Etyka, dr A. Różyk-Myrta, 17D, zz, 2

S2, OPPiel, dr Henryka Homętowska, 108D, zz, 8

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 13D, zz, 2

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, zz, 3

S1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 127D, zz, 1

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 126D, zz, 5

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 2

C1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 210A, zz, 97

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, zz, 9

S1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 210A, zz, 88

S2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 210A, zz, 88

S1, NiPN, mgr E. Kołat, 118D, zz, 8

S2, NiPN, mgr E. Kołat, 107D, zz, 8

C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 101G, zz, 8

S2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 100A, zz, 88

C3, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 212A, zp, 4, 6, 8

C2, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 103D, zz, 2

S1, OPPiel, dr Henryka Homętowska, 108D, zz, 8

C2, JA, mgr K. Drabczyk, 105F, zp, 4, 6, 8

C1, JA, mgr K. Drabczyk, 105F, zp, 4, 6

S1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 100A, zz, 88

S2, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 11D, zz, 4

C1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 108D, zz, 2

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, zz, 99

C2, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 212A, zp, 4, 6

S2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 210A, zz, 5

S1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 103D, zz, 5

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 127D, zz, 2

C1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 212A, zp, 4, 6

C2, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 101G, zz, 8

S2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 126D, zz, 1

W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 93

W1, PiPP, lek. med. Paweł Worach, 1A, zz, 1

W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, zz, 88

S2, NiPN, mgr E. Kołat, 127D, zz, 5

W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 3

W1, PiPP, lek. med. Paweł Worach, 2A, zz, 4

W1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, zz, 2

S1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 108D, zz, 6

S1, OPPiel, dr Henryka Homętowska, 11D, zz, 6

W1, PiPP, lek. med. Paweł Worach, 2A, zz, 5

C3, JA, mgr B. £ucjanek, 104F, zp, 4, 6, 8

S2, OPPiel, dr Henryka Homętowska, 11D, zz, 6

S2, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 108D, zz, 6

W1, PiPP, lek. med. Paweł Worach, 2A, zz, 9

S1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 210A, zz, 5

W1, PiPP, lek. med. Paweł Worach, 2A, zz, 6

Legenda
 • ChiPCh: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • ChWiPI: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Dietet.: Dietetyka
 • Etyka: Etyka
 • EZP: Etyka zawodu pielęgniarki
 • Farmakologia: Farmakologia.
 • JA: Język obcy
 • NiPN: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • OPPiel: Organizacja pracy pielęgniarskiej
 • PiPP: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • POZ: Podstawowa opieka zdrowotna
 • PZdr: Promocja zdrowia
 • Rezerw.: Rezerwacja
 • SIwOZ: System informacji w ochronie zdrowia
 • Zdr.publiczne: Zdrowie publiczne