Finanse i rachunkowość, tryb: stacjonarne, semestr: 5 z dnia: 2022-12-09 17:28:52

Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.

 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek

W1, EBCL, dr M. Targowicz, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

W1, EBCL, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

P1, EBCL, dr M. Targowicz, 0 Online, tz, 8

W1, EBCL, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 0 Online, tz, 8

Wtorek

S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 6F, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 2A, tz

L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 209A, tn

P1, Pods.Przeds.iZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 210A, tn

W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 2A, tn

S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 2A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 209A, tz, 16

S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 209A, tz, 16

W1, ACCA , dr M. Targowicz, 209A, tz, 16

L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, tp, 16

W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 2A, tz, 16

P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 210A, tn, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15

W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 101A, tp, 16

P1, Pods.Przeds.iZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 209A, tz, 16

S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 209A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 2A, tp, 16

P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, tz, 16

S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 209A, tp, 16

S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 210A, tp, 16

Sroda

P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

P1, Język francuski, mgr, D. Błaszczuk, 2A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W1, Ubezp., dr J. Szczepańska, 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

P1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tp, 16

S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 210A, tp, 16

P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tn, 15

W1, Ubezp., dr J. Szczepańska, 210A, tn, 15

Czwartek

P1, EBCL EGZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 209A, tz, 10

W1, ACCA , dr M. Targowicz, 0 Online, tz

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 3

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 6

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 9

Piatek

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 10

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2

C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 9

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 2

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 4, 5, 7, 8

C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 4, 5

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 4, 5

S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7

C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 8

P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 10

C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7, 8

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 5

W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 14

C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 10

Sobota
Niedziela
Legenda
 • ACCA : ACCA
 • EBCL: EBCL-POWER 3,5
 • EBCL EGZ: EBCL-EGZAMIN
 • Język francuski: Język francuski
 • Język niemiecki: Język niemiecki
 • Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
 • Pods.Przeds.iZ: Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prog.wiel.fin.: Prognozowanie wielkości finansowych
 • Rach. kosz.: Rachunek kosztów
 • Rachunek opł in: Rachunek opłacalności inwestycji
 • Ryn. Fin. II: Rynek finansowy II
 • Sem.lic.: Seminarium licencjackie
 • Ubezp.: Ubezpieczenia
 • Zarz.fin.przed.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw