Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dopłata do wypoczynku letniego pracowników

Dopłata do wypoczynku letniego pracowników

Komisja Socjalna przy PWSZ w Nysie
ogłasza akcję
dopłaty do wypoczynku letniego pracowników

Sprawdź szczegóły