Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Składanie wniosku o zapomogę z powodu ograniczeń związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego

Szanowni Studenci!

Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z dokumentami można składać drogą elektroniczną na adres stypendia@pans.nysa.pl celem wstępnej weryfikacji.

Po wstępnej weryfikacji i ewentualnym uzupełnieniu braków, dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
            Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
            ul. Armii Krajowej 7
            48-300 Nysa
z dopiskiem: Pomoc materialna

W przypadku zapomogi nie ma katalogu wymaganych dokumentów, ważne jest by student potwierdził w sposób wiarygodny zasadność wniosku.

Za podstawę przyznania zapomogi uznaje się utratę źródła dochodu, spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związaną z sytuacją zagrożenia epidemicznego oraz pogorszenie sytuacji materialnej, nie zaś sam fakt wystąpienia zagrożenia epidemicznego.