Biuro Obsługi Projektów

Programy

oraz

Programy finansowane z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" PO IG

  • Program VENTURES (wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów)
  • Program WELCOME (wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych)