Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

WYBORY na kadencję 2020-2024

 • REGULAMIN WYBORCZY (obowiązujący od 27.03.2020 r.)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 do RW – Terminarz czynności wyborczych Rektora, członków Senatu, członków Kolegium Elektorów
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 do RW – Wniosek do Senatu o wydanie opinii o kandydacie na Rektora
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 do RW – Zgoda kandydata
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 do RW - Oświadczenie kandydata dot. spełniania wymogów
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 do RW – Wyborcza karta zgłoszenia
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 do RW – Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia jednego kandydata
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 do RW – Wzór karty głosowania na stanowisko Rektora w przypadku zgłoszenia kilku kandydatów

 • KOMUNIKAT nr 1 – Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Nysie
 • KOMUNIKAT nr 2 – Kalendarz wyborczy elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach i poza wydziałami PWSZ w Nysie
 • KOMUNIKAT nr 3 – Kalendarz wyborczy elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • KOMUNIKAT nr 4 – Kalendarz wyborczy Rektora (nieaktualny - w związku z regulaminem wyborczym obowiązującym od dnia 24.01.2020 r.)
 • KOMUNIKAT nr 5 – Rozdział mandatów w Kolegium Elektorów
 • KOMUNIKAT nr 6 – Skład Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024
 • KOMUNIKAT nr 7 – Kalendarz wyborczy Rektora (nieaktualny - w związku z regulaminem wyborczym obowiązującym od dnia 27.03.2020 r.)
 • KOMUNIKAT nr 8 – Kalendarz wyborczy członków Senatu (nieaktualny – w związku z terminarzem wyborczym obowiązującym od dnia 14.04.2020 r.)
 • KOMUNIKAT nr 9 – Lista kandydatów na stanowisko Rektora PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024
 • KOMUNIKAT nr 10 – Otwarte spotkanie z kandydatem na Rektora PWSZ w Nysie na kadencję 2020-2024
 • KOMUNIKAT nr 11 – Kalendarz wyborczy Rektora (nieaktualny – w związku z terminarzem wyborczym obowiązującym od dnia 14.04.2020 r.)
 • KOMUNIKAT nr 12 – KALENDARZ WYBORCZY REKTORA I CZŁONKÓW SENATU (nieaktualny – w związku z terminarzem wyborczym obowiązującym od dnia 28.04.2020 r.)
 • KOMUNIKAT nr 13 – KALENDARZ WYBORCZY REKTORA I CZŁONKÓW SENATU
 • KOMUNIKAT nr 14Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 25.05.2020 r.
 • KOMUNIKAT nr 15Wyniki przeprowadzonych wyborów członków Senatu na kadencję 2020-2024
 • KOMUNIKAT nr 16 – Wybory uzupełniające do Senatu na kadencję 2020-2024
 • KOMUNIKAT nr 17 – Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu na kadencję 2020-2024 przeprowadzonych w dniu 26.08.2020 r.
 • KOMUNIKAT nr 18 – Skład Senatu na kadencję 2020-2024 (po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w dniu 26.08.2020 r.)
 • KOMUNIKAT nr 19 – Wybory uzupełniające do Senatu na kadencję 2020-2024
 • KOMUNIKAT nr 20 – Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu na kadencję 2020-2024 przeprowadzonych w dniu 16.04.2021 r.
 • KOMUNIKAT nr 21 – Skład Senatu na kadencję 2020-2024 (po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w dniu 16.04.2021 r.)