Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

V edycja programu Legii Akademickiej w PANS w Nysie

V edycja programu Legii Akademickiej w PANS w Nysie

Studenci, którzy wyrażają zainteresowanie uczestnictwem w projekcie Legii Akademickiej – profil oficerski, powinni złożyć wniosek przystąpienia do projektu w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji na terenie kraju do dnia 31.01.2023 roku.

Pełnomocnik Rektora PANS 
Ds. informacji niejawnych i obronności
dr Tadeusz Iwanek, prof. ucz.