Zakład Konserwacji Zabytków

Referencje i realizacje

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków przy PANS w Nysie przeprowadziło m.in. następujące prace badawcze i konserwatorskie:

  • konserwacja zabytkowego ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy;
  • badania nieinwazyjne obrazu olejnego na blasze miedzianej z XVI/XVII w. pochodzącego ze zbiorów Muzeum w Nysie;
  • badania starzeniowe klejów do szkła dla projektu VI Programu Ramowego Unii Europejskiej CONSTGLASS (w ramach współpracy z ASP w Krakowie);
  • badania metodą SEM próbek elewacji budynku Straży Pożarnej w Nysie i opracowanie kosztorysu prac renowacyjnych tego obiektu;
  • badania metodą SEM próbek szkieł witrażowych z witrażu Św. Wolfgang z Muzeum UJ w Krakowie (w ramach współpracy z ASP w Krakowie);
  • Wykonanie odkrywek i pobranie próbek do badań konserwatorskich elewacji kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie. Przeprowadzenie badań chemicznych próbek warstw tych elewacji. Opracowanie dokumentacji z badań pierwotnej kolorystyki elewacji kościoła;
  • badania pierwotnej kolorystyki elewacji kościoła Wniebowzięcia NMP w Kępnicy z wykorzystaniem metody SEM;

  • przeprowadzenie nieinwazyjnych badań obrazu "Matka Boska z Dzieciątkiem" z kościoła w Nasiedlu, opracowanie kosztorysu prac konserwatorskich i przeprowadzenie konserwacji obrazu.

KATALOG OSTANICH BADAŃ [.pdf]

WYKAZ PRAC BADAWCZYCH KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2003 2013 [.pdf]