Zarządzanie i inżynieria produkcji

Stypendia Cementowni Odra dla studentek Wydziału Nauk Technicznych
Sukces absolwentów nyskiej Akademii w konkursie Agencji Rozwoju Przemysłu
Archiwum PWSZ w Nysie